Zpět

Placky pro Ukrajinu

Přidáno 7. 3. 2022
Ilustrační foto
Placky pro Ukrajinu jsou k dispozici na e-shopu nebo na naší krajské kanceláři KDU-ČSL a to zdarma.
www.kdu.cz/e-shop

Můžete je získat zdarma, ale maximálně 10 ks pro jednu osobu. Na oplátku prosím podpořte naše Ukrajinské bratry a přispějte do jedné se sbírek.


SEZNAM SBÍREK A DŮLEŽITÝCH HUMANITÁRNÍCH KONTAKTŮ NA STÁTNÍ ORGÁNY
------------
📌Finanční sbírky na pomoc Ukrajině
Zastupitelský úřad Ukrajiny v ČR zřídil účet na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny - ČÍSLO ÚČTU: 304452700/0300 - http://supportukraine.cz
Člověk v tísni – č.ú. 93209320/0300
Český červený kříž – č. ú. 333999/2700, variabilní symbol 1502
ADRA – č- ú. 66888866/0300, variabilní symbol 500
Charita Česká republika – 55660022/0800, variabilní symbol
📌Neziskový sektor
www.pomahejukrajine.cz/
www.stojimezaukrajinou.cz/
--------------------
📌 Ministerstvo vnitra
Infolinka Ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny: +420 974 801 802 (provoz nonstop), email: ukrajina@mvcr.cz
Souhrn praktických informací pro občany Ukrajiny na území ČR www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx
Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin - https://www.mvcr.cz/.../sluzby-pro-verejnost-informace...
Psychologická pomoc - http://www.mvcr.cz/.../psychologicka-pomoc-pro-obcany...
Centra na podporu integrace cizinců a nestátní neziskové organizace https://www.mvcr.cz/.../psychologicka-pomoc-pro-obcany...
Rozcestník s důležitými informacemi – www.nasiukrajinci.cz
📌 Ministerstvo zdravotnictví
Zdravotnické informace v ukrajinštině: 1221 (+420 226 201 221) volba číslo 8.
Více na http://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany.../
📌 Ministerstvo zahraničních věcí
Informace pro české občany na Ukrajině a pro ukrajinské občany v ČR i na Ukrajině https://www.mzv.cz/.../ukrajina_informace_pro_ceske...
Další informace MZV http://www.mzv.cz/.../ukrajina_informace_pro_ceske_obcany...
📌Ministerstvo práce a sociálních věcí
Podrobné informace k postupu na trhu práce pro zaměstnavatele a cizince najdete na http://www.mpsv.cz/.../informace_zamestnavatele_CZ.pdf v češtině i ukrajinštině http://www.mpsv.cz/.../informace_zamestnavatele_UA.pdf
Na webu Úřadu práce ČR http://www.uradprace.cz/.../pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a... jsou k dispozici podrobnosti ohledně všech dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí www.youtube.com/watch?v=zjFvBfkKXJM, doplatek na bydlení www.youtube.com/watch?v=mbqhCpJeXE8, mimořádnou okamžitou pomoc www.youtube.com/watch?v=h-aCUnNU4e8a příspěvek na bydlení www.youtube.com/watch?v=h-aCUnNU4e8).
Informaci o pomoci dětem, které přijíždějí z Ukrajiny samotné, tedy bez doprovodu rodičů, najdete zde http://www.mpsv.cz/.../2786931/Pomoc_d%C4%9Btem_Ukrajina.pdf
📌Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci krizové linky pro podnikatele 1212 poskytuje informace o konkrétních sankcích.
Více informací zde https://www.mpo.cz/.../informace-v-souvislosti-s-invazi.../
📌Úřad vlády
Souhrnné informace v souvislosti s invazí ruských vojsk na Ukrajinu najdete na stránkách Úřadu vlády http://www.vlada.cz/.../informace-v-souvislosti-s-invazi.../