KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2012 Válcování silou vede jen k paralýze kraje
Zpět

Válcování silou vede jen k paralýze kraje

Přidáno 25. 9. 2013
Ilustrační foto
Společné vyjádření opozičních zastupitelů Královéhradeckého kraje


Po oznámení výsledků loňských voleb do krajského zastupitelstva (Královéhradecký kraj) bylo zřejmé, že sociální demokracie bude mít po čtyři roky ve směřování kraje důležité slovo. Nicméně po krátkou chvíli zůstávalo otázkou, zda si pro vedení kraje bude hledat partnery mezi demokratickými stranami nebo dá přednost křehké koalici s komunisty – koalici, která se na základě zisku 39 % platných hlasů bude opírat při jednáních zastupitelstva o nejtěsnější možnou většinu jediného hlasu. Přes vstřícnost demokratických stran si zástupci sociální demokracie vybrali poměrně rychle. Koalice s komunisty byla dojednávána v krajském sídle sociálních demokratů, kde je ve vestibulu umístěn památník připomínající nespravedlivé pronásledování sociálních demokratů komunisty v minulém režimu. Tato volba předurčila formování orgánů kraje - výhradně ze zástupců sociálních demokratů a komunistů jsou vybíráni nejen členové rady kraje. Předurčila ale i způsob, kterým vedení kraje komunikuje s opozicí. Body zásadního významu pro další směřování kraje nejsou s opozicí projednávány či jsou projednávány pouze formálně – s vyřčeným či nevyřčeným dovětkem „my máme 23 hlasů“.

Výsledkem takovéhoto postupu byl i průběh zářijového jednání krajského zastupitelstva. Při jednání o rozpočtovém výhledu na dalších 5 let nedostala opozice odpověď, proč v době úspor téměř ve všech rezortech vynucených financováním rekonstrukce náchodské nemocnice dochází k nárůstu výdajů v kapitole 18 (výdaje zastupitelstva) o více než 3 miliony korun, tj. o téměř 10 %. Není divu, že při takovéto absenci komunikace opozice návrh rozpočtového výhledu nepodpořila. Stejně tak nepodpořila vznik krajské destinační společnosti, jejíž vznik nebyl řádně a včas projednán, a která by na svém provozu kraj přišla na několik milionů korun ročně a jejíž přínos pro rozvoj turistického ruchu v kraji se většině zastupitelů jevil jako přinejmenším sporný. Koalice sociálních demokratů a komunistů v tu dobu díky absenci několika jejích členů nedisponovala svojí těsnou většinou a návrhy tak neprošly. Dalším bodem, pro jehož podporu by z našeho pohledu měla být hledána nejen pouze nejtěsnější většina jednoho hlasu, byla 4. změna rozpočtu na rok 2013. Zde se opozice pokusila najít konsensuální řešení ve formě dvou pozměňovacích návrhů. Takovýto konsensus koalice KSČM a ČSSD odmítla. Díky nejasnostem při hlasování požádalo v souladu s jednacím řádem několik opozičních zastupitelů ihned po hlasování o jeho opakování. Většina zástupců koalice toto odmítla a opozici nezbylo než reagovat na tento nedemokratický postup nepodpořením dalších bodů programu. Nešlo o žádné „obstrukce jako v parlamentu“, jak se objevilo hned následující den na webu kraje. Opoziční zastupitelé nezdržovali jednání dlouhými proslovy ani předkládáním nesmyslných názorů. Pouze využili svého práva zdržet se hlasování či hlasovat proti, aby se pokusili vedení kraje přimět k diskuzi o důležitých věcech. Ne proto, aby bezohledně prosazovali své postoje, ale aby mohli hájit zájmy svých voličů. To, že polovina bodů jednání zastupitelstva nebyla přijata, není chyba opozice, ale chyba vedení kraje, které pro své návrhy nedokázalo získat dostatečnou podporu. Pro velkou část návrhů hlasovalo pouze 17 zastupitelů – a zde za mnohem důležitější než absence 6 členů koalice považujeme neschopnost domluvit se s opozicí.

Co nás čeká dále? Je samozřejmě možné nekomunikaci dále stupňovat a vše tlačit silou. Svolávat jednání zastupitelstva v souladu se zákonem méně často, pouze tehdy, když bude „23 jistých“. S obrovským rizikem, že neúčast jediného zastupitele povede k paralýze kraje. Anebo si vybrat druhou cestu – s opozicí začít komunikovat více, naslouchat jejím názorům a hledat ve sporných věcech konsensus. Je to cesta těžší, ale pro rozvoj kraje určitě mnohem přínosnější a všemi opozičními zastupiteli preferovaná.

25. 9. 2013

MUDr. Jiří Veselý
předseda klubu Koalice pro Královéhradecký kraj
(KDU-ČSL+HDK+VPM)

Ing. Miloslav Plass
předseda klubu ODS

JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.
předseda klubu TOP09+STAN

Mgr. Martina Berdychová
předsedkyně klubu Východočeši