KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2012 VLADIMÍR DERNER: Moje bilance (2008 – 2012)
Zpět

VLADIMÍR DERNER: Moje bilance (2008 – 2012)

Přidáno 11. 8. 2012
Ilustrační foto
Hodnocení a bilance činnosti Ing. Vladimíra Dernera ve funkci náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje v období 2008-2012.
 
K závěru volebního období považuji za slušné složit účty svým voličům ze své čtyřleté činnosti ve funkci náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje. V první polovině tohoto období jsem měl přidělenu majetkovou gesci, ve druhé pak gesci sociální. V těchto oblastech jsem navrhl, prosadil a zrealizoval níže uvedené akce, investice a opatření. MAJETKOVÁ GESCE (2008 – 2010)
· Konečné odstranění závažných závad na budově Regiocentra (krajský úřad) a úpravy některých již uzavřených nevýhodných smluv (parkování, chlazení areálu i plateb nájemného) – byla zajištěna plná funkčnost Regiocentra a v důsledku úpravy smluv bylo dosaženo úspory cca 10 mil. Kč.

· Cese leasingové smlouvy na pořízení Regiocentra, která odstraňuje daňová a zejména majetková rizika – schváleno zastupitelstvem kraje.

· Významné investice – rekonstrukce Ústavu hluchoněmých, Bistro u dvou přátel, Archeopark Všestary

· Systém průběžného informování o hospodaření akciových společností založených krajem – připraveno ve spolupráci s majetkovým oddělením, schváleno v orgánech kraje.
 
· Centrální nákupy – v této gesci byly zahájeny centrální nákupy a provedena první elektronická aukce na nákup plynu pro kraj a jeho organizace.
 
         
SOCIÁLNÍ GESCE (2010 – 2012)
· Síť krajem podporovaných sociálních služeb pro období 2013 a 2014 – přináší do oblasti sociálních služeb stabilitu a perspektivu zejména pro neziskové organizace. Schváleno zastupitelstvem kraje 4. 10. 2012.

· Víceleté financování sociálních služeb – Metodika pro stanovení sítě sociálních služeb a vyrovnávacích plateb v souladu s platnou evropskou i českou legislativou. Schváleno zastupitelstvem kraje 6. 9. 2012.

·  Koncepce rodinné politiky – připravena a schválena v orgánech kraje s cílem přispět k utváření společnosti přátelské rodině.

· Rodinné pasy (ve spolupráci s Ing. Uchytilem) – součást koncepce rodinné politiky. Jedná se o systém slev poskytovaných 6801 rodinám z Královéhradeckého kraje u 383 poskytovatelů služeb (resp. provozoven) v našem kraji a 3857 poskytovatelů (provozoven) v 7 krajích ČR a 233 v hlavním městě Praze (v ostatních krajích je 184 a v Dolním Rakousku 1000 poskytovatelů.

· Investice v sociální oblasti (ve spolupráci s Ing. Uchytilem) –  DD Albrechtice nad Orlicí, DD Černožice, DD Police nad Metují, ÚSP Chotělice, DD Vrchlabí, ÚSP Hajnice.

 
DALŠÍ AKTIVITY (2008 – 2012)
· Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 – 2012 (http://etika.kr-kralovehradecky.cz/)– bylo podpořeno 28 škol v našem kraji, které zavedly do vyučování etickou výchovu, uskutečnila se několik školení lektorů a série přednášek pro veřejnost - více v příloze:

· Opatření proti lichvě – v jednom typickém případě se podařilo dosáhnout úspěšné ústavní stížnosti, což zakládá precedens pro rozhodování soudů v případech, kde jde zjevně o nepřijatelné ožebračování lidí.