KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2016 Smysluplnost krajských dotací
Zpět

Smysluplnost krajských dotací

Přidáno 18. 5. 2016
Ilustrační foto
Od prvopočátku je novodobý vznik krajů spojen i se vznikem nejrůznějších dotačních titulů a grantů. Kraj sice nevznikl za účelem rozdělování finančních prostředků, ale na rozumné dotační politice není nic špatného.
Z vlastní zkušenosti vím, že oblast dotací a jakékoliv přerozdělování veřejných finančních prostředků je však velmi choulostivá záležitost. Rád bych se podílel nejen na jednoznačné transparentnosti způsobu výběru podporovaných projektů, ale i smysluplnosti vyhlášených dotačních titulů obecně.

Jako příklad uvedu dotační titul z oblasti kultury - obnova historických varhan. Jedná se o titul velmi potřebný, neboť historicky cenných nástrojů je v kraji mnoho. Takový dotační titul však vyžaduje i dostatečnou výši alokované částky, jinak pozbývá smyslu! Konečný příjemce dotace se při záchraně varhan často musí soustředit na nutnou a nejlépe „co nejlevnější“ opravu nástroje. Každý historický nástroj si ale zaslouží, aby byl odborně restaurován! Pokud se budou tyto odbornosti ignorovat na úkor „rychlého řešení“, krajská dotace pak může i často napomoci nenávratnému znehodnocení našeho společného dědictví!

Luboš Řehák 
kandidát Koalice pro Královéhradecký kraj