KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2016 Vraťme seniorům místo, které jim náleží
Zpět

Vraťme seniorům místo, které jim náleží

Přidáno 5. 8. 2016
Ilustrační foto

Zamyšlení PhDr. Veroniky Čepelkové, vedoucí Diecézního centra pro seniory.

Během primárních voleb jsem jako kandidátka představovala svoji myšlenku úcty a solidarity vůči seniorům, díky nimž se mezilidské vztahy stávají zralejší a pevnější. Protože nebylo příliš času rozebrat ji více, pokusím se o to nyní na tomto místě.

Současná společnost někdy pohlíží na seniory jako na lidi neužitečné nebo jako na obtížné břemeno. Tento pohled je ovšem zcela mylný. Ačkoli jsou se stářím často viditelně spojeny aspekty křehkosti, závislosti a nezřídka i určitého lpění na minulosti, je starší generace pro dnešní společnost přínosem především díky své moudrosti a zkušenosti života. Nebude od věci tázat se, co můžeme udělat pro to, aby starší lidé zaujali v rodině a ve společnosti pozici, která jim náleží. Mám za to, že před námi stojí např. následující výzvy: podporovat mezigenerační vztahy, vytvořit vhodné podmínky pro aktivní prožívání stáří a umožnit starším lidem, aby svoji poslední životní etapu strávili u svých drahých doma. Co to konkrétně znamená? Především podporovat pravidelné (nikoliv jen nárazové) mezigenerační aktivity jak ve školkách a školách, tak i v klubech pro seniory a v domovech pro seniory. Dále podporovat úsilí proseniorských organizací, jež seniorům umožní netoliko pasivní participaci na různých aktivitách, nýbrž jim i pomohou aktivně se zapojit v rodině a ve společnosti. V neposlední řadě je velkou výzvou zajistit náležitou finanční pomoc domácí hospicové péči (v Královéhradeckém kraji aktuálně působí domácí hospice v Hradci Králové, Červeném Kostelci, Rychnově nad Kněžnou, Hořicích a ve Vrchlabí; přestože je jejich činnost nenahraditelná, jejich podpora není dostatečná).

PhDr. Veronika Čepelková
kandidátka Koalice pro Královéhradecký kraj
www.cepelkova.cz