Zpět

Domov je místo, kde...

Přidáno 17. 9. 2017
Ilustrační foto

Každý člověk touží mít svůj domov - prostor, kde má svoji postel, židli, místo u stolu a hlavně, kde má s kým sdílet svůj život a kde je mu dobře.

Několik let je připravován zákon o sociálním bydlení pro ty, kteří přechodně bydlí v azylových domech ubytovnách, na ulici či v nevyhovujícím prostředí. Většina z nich si z různých důvodů vlastní bydlení obstarat nebo po delší dobu bez podpory udržet nedokáže. Nemálo z nich se propadá do dluhové pasti.

Proto považuji za potřebné pracovat na vytváření podmínek dostupného bydlení všem potřebným cílovým skupinám. V první řadě mladým lidem, kteří nemají dost financí ani odvahy vzít na sebe břemeno úvěrů. Dále seniorům, kteří si v důchodovém věku své původní dražší bydlení již déle dovolit nemohou. Samoživitelům a samoživitelkám s dětmi, nízkopříjmovým rodinám, lidem se zdravotním postižením. Součástí koncepčního řešení by mělo být bydlení sociální spojeno s podporou ve formě sociální práce pro ty, kteří se octli na okraji společnosti a chtějí svoji situaci aktivně řešit, a bydlení pro krizové situace.

Koncepce dostupného bydlení do roku 2025 zpracovaná KDU-ČSL předpokládá spolupráci státu a obcí s cílem revitalizovat zbytný majetek státu, krajů a měst a zřídit dostupné byty se zapojením zvýhodněných úvěrů a nastavením podmínek užívání a později i získání bytu do vlastnictví nájemce tj. stanovení fixní ceny bytu a garantovanou výši úhrad po stanovenou dobu dle možností nájemníků, budoucích vlastníků, a stanovení zůstatkové ceny k odkoupení. Budeme usilovat o uvedení této koncepce do života, abychom co nejvíce rodinám umožnili vytvořit si svůj vlastní domov, ve kterém má každý člen nejenom svoji postel, židli a místo u stolu, ale kde mohou společně v bezpečí a vzájemné úctě sdílet své životy. 

Ing. Anna Maclová 
kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR /za KDU-ČSL/
www.maclova.cz