Zpět

Poznejte mě

Přidáno 3. 9. 2017
Ilustrační foto

Rodina je velký dar, a to i pro člověka svobodného jako jsem já. Jsem vděčná za svoje rodiče, bratra a taky za dědu, kterého z prarodičů ještě mám. K širší rodině zároveň řadím přátele, kterých si vážím a které mám ráda.

Vzdělání
Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu podnikatelskou v Hradci Králové, úspěšně absolvovala Bc. a Mgr. studium na KTF Univerzity Karlovy v Praze a rigorózní zkoušku (PhDr.) na KU v Ružomberku. Myslím však, že se člověk učí nebo lépe, že se zdokonaluje po celý život. Především být pro druhé.

Profese
Od roku 2005 mám jako vedoucí na starosti Diecézní centrum pro seniory v Hradci Králové. Je pro mne ctí, že jsem mohla stát u zrodu tohoto Centra, které se stalo prvním diecézním centrem v ČR věnujícím se prvořadě lidem seniorského věku. Tento důležitý krok vnímám také jako velkou výzvu, abychom naši činnost neustále zdokonalovali a pomáhali seniorům prožívat stáří nejenom aktivně, nýbrž i radostně a smysluplně.

Politická činnost
V současné době působím jako zastupitelka města Týniště nad Orlicí, členka Sociální a zdravotní komise, členka Sociálního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a členka Komise Rady Královéhradeckého kraje pro řešení problematiky seniorů. Aktuálně se věnuji např. prezentaci domácí hospicové péče, revitalizaci historických a kulturních památek, prevenci krádeží jízdních kol a vzdělávání seniorů.

Co mě baví
Setkávání s přáteli, putování na hluboká místa, vysokohorská turistika, canisterapie. Moje vize Mou vizí je podpora seniorů a rodin. Na srdci mi zvlášť leží podpora domácí hospicové péče a mezigeneračních aktivit. Úctu ke stáří, pomoc potřebným lidem – ať už nemocným nebo těm, kteří se ocitli v nouzi a taky posílení mezigeneračních vztahů vnímám jako důležité kroky na cestě k oživení morálních hodnot v současné společnosti.

Co nechci dělat
Nechci zůstat pouze u slov. Věřím, že je možné poctivou prací měnit svět kolem nás. Moje motto Solidarita s potřebnými, angažovanost pro dobrou věc. Pojďme se angažovat pro dobré věci společně – Vaše náměty jsou důležité!

Zvu Vás k návštěvě mého nového webu www.cepelkova.cz.

PhDr. Veronika Čepelková
kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR /za KDU-ČSL/