KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2017 V naší společnosti chybí úcta
Zpět

V naší společnosti chybí úcta

Přidáno 1. 10. 2017
Ilustrační foto

Je třeba, abychom všichni přijali svou individuální zodpovědnost za věci veřejné i soukromé.

Nemám téměř žádné zkušenosti s aktivní politikou ani se státní správou, vždycky jsem se pohybovala spíš ve sféře kulturně-společenské a podnikatelské. Státní úřady znám jen jako občanka - živnostnice. Ale všude se pohybují lidé se svými přednostmi i nedostatky a tím základním nedostatkem, ze kterého pramení snad všechny problémy každé doby, je nevstřícná komunikace, nedostatek úcty a empatie lidí k sobě navzájem, neochota se vzdělávat a přehodnocovat svoje názory na základě dostupných informací a získaných zkušeností.

Do popředí se logicky dostávají průbojní lidé, kteří ale zároveň postrádají jakékoli zábrany a svým neurvalým vystupováním odradí od spolupráce všechny slušné a schopné lidi, kteří nesnesou takový tlak. Úcta je hodnota, kterou musí začít každým sám u sebe, je třeba vážit si sám sebe, svých blízkých, sousedů, kolegů, přistěhovalců, jinak nábožensky smýšlejících, přírody i věcí kolem nás. To znamená neurážet, nepomlouvat, snažit se pochopit, chránit a milovat. To je těžké zejména, ve chvílích, kdy máme pocit ohrožení, ale i to je možné vyjádřit a řešit bez použití násilí.

Hlásím se ke společnosti, která vyznává křesťanské a demokratické hodnoty a nestaví do svého čela průbojné jednotlivce. Protože sebelepší jednotlivec se může zmýlit a i neúmyslně napáchat nenapravitelné škody, pokud má však kolem sebe lidi s jiným pohledem na věc, můžou takové chybě společně zabránit. Je třeba, abychom všichni přijali svou individuální zodpovědnost za věci veřejné i soukromé.

Mgr. Anežka Mišoňová
kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR