KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2017 Zodpovědně pro společný domov
Zpět

Zodpovědně pro společný domov

Přidáno 15. 9. 2017
Ilustrační foto

Žít v dobře fungující rodině znamená společně se radovat a společně nést i zátěž v náročných situacích, které život přináší.

Jednou z těchto situací je například péče o nemocného nebo stárnoucího člena, který vyžaduje někdy i velice náročnou pomoc a podporu. Často se požadavek na tuto péči mísí současně s výchovou dětí a s vlastním pracovním nasazením a rodina i při sebevětší snaze sama vše nezvládá. Někdy i proti vůli svého blízkého dochází k jeho umístění v sociálním zařízení, kdy se člověk cítí vytržen ze svého prostředí a ne vždy se smíří s tímto řešením. A to mnohdy ani tehdy, kdy se dostane do příjemného a vlídného prostředí.

Podpoře rodin, které se ocitnou v takových situacích, slouží terénní zdravotní a sociální služby, které jim pomáhají zvládat péči v domácím prostředí, a to až do posledních chvil života jejich blízkého. Vítaným prvkem je nová dávka nemocenského pojištění ve výši 60% vyměřovacího základu na dobu 90 dnů, která umožní některému z členů rodiny zůstat doma bez ztráty svého původního pracovního místa. Budeme usilovat o zavádění dalších nástrojů pomoci rodinám, o optimálně nastavenou a dobře dostupnou síť kvalitních zdravotních i sociálních služeb, a to jak terénních, ambulantních i pobytových. Aby i ti, pro které se pobyt v zařízení stane jediným možným řešením, nestrádali a žili v láskyplném prostředí.

Ing. Anna Maclová 
kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR /za KDU-ČSL/
www.maclova.cz