KDU.breadcrumbs.homeO nás Naši zástupci v orgánech Královéhradeckého kraje

Naši zástupci v orgánech Královéhradeckého kraje

volební období 2020-2024  KOALICE PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci)  
/aktualizace 20.1.2021/

  *  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (zdroj):
 • MVDr. Pavel BĚLOBRÁDEK, Ph.D., MPA /náměstek hejtmana s gescí za oblast životního prostředí, zemědělství a vodohospodářství/
 • prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. 
 • Ing. Miroslav Uchytil
 • Ing. Anna MACLOVÁ  /bezpp. za KDU-ČSL/
*  výbory Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (zdroj):
 • Výbor finanční: Aneta Maclová /KDU-ČSL/, Ing. Ivana Skřítecká /za VPM/ 
 • Výbor kontrolní: JUDr. Dita Vávrová /KDU-ČSL/
 • Výbor pro dopravu: Ing. Miroslav Uchytil /KDU-ČSL/, Ing. Martin Machů /KDU-ČSL/
 • Výbor pro kulturu a památkovou péči: Ing. arch. Jan Falta /KDU-ČSL/
 • Výbor pro regionální rozvoj Jiří Tojnar /Nestr./
 • Výbor pro cestovní ruch: David Smetana /KDU-ČSL/
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost: Mgr. Petr Hamáček /KDU-ČSL/
 • Výbor sociální: Ing. Miroslav Uchytil /KDU-ČSL/, Aneta Maclová /KDU-ČSL/
 • Výbor zdravotní: prof. MUDr. Jan Čáp, CSc. /KDU-ČSL/

*  komise Rady Královéhradeckého kraje (zdroj)
 • Škodní a likvidační komise: Ing. Anna Maclová 
 • Plánování a financování sociálních služeb: Ing. Miroslav Uchytil
 • Redakční rada zpravodaje ,,U nás v kraji": Helena Brehovszká
 • Komise rady KHK k problematice výskytu vlka obecného na území KHK kraje: MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D.,MPA
 • Informační technologie: Jiří Regner
 • Osoby se zdravotním postižením: Helena Brehovszká
 • Řešení problematiky seniorů: PhDr. Veronika Čepelková
 • Liniové stavby a územní rozvoj: Ing. Jan Janoušek
 • E-Government: Jiří Regner
 • Rozvoj školství: JUDr. Dita Vávrová