KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2019 Královéhradečtí lidovci vyhlásili primární volby pro senátní obvod č. 45 Hradec Králové
Zpět

Královéhradečtí lidovci vyhlásili primární volby pro senátní obvod č. 45 Hradec Králové

Přidáno 7. 5. 2019
Ilustrační foto
Hradec Králové – krajský výbor KDU-ČSL vyhlásil primární volby, ze kterých vzejde jméno kandidáta pro senátní volby v příštím roce.

Na jednání Krajského výboru KDU-ČSL Královéhradeckého kraje dne 6. května 2019 byly přijatým usnesením Krajského výboru vyhlášeny primární volby pro senátní obvod č. 45 Hradec Králové. Volby proběhnou 8. července 2019 na okresní nominační konferenci. Pokud u voleb do Senátu PČR obdrží nominační komise návrh pouze jednoho kandidáta, primární volby se nekonají. 

Návrhy na kandidáty do Senátu Parlamentu ČR mohou členové a orgány KDU-ČSL podat příslušné nominační komisi nejpozději třicet dní před termínem primárních voleb (do 8.6.2019). Součástí návrhu musí být písemný souhlas navrhovaného s jeho kandidaturou, prohlášení navrhovaného, že nekandiduje za žádnou jinou politickou stranu nebo politické hnutí a doklad o zaplacení nominačního příspěvku (1 000,-Kč u kandidátů do Senátu PČR, který je povinen zaplatit navrhovatel.

Dne 13. května 2019 se sešel Okresní výbor KDU-ČSL okresu Hradec Králové a zvolil členy a náhradníky nominační komise pro senátní volební obvod. Nominační komise zvolila ze svých členů předsedu, kterým se stal Petr Beneš, mj. předseda Okresního výboru KDU-ČSL Hradec Králové. 
E-mail: petr.benes@bisgymbb.cz