KDU.breadcrumbs.homeO nás Naši zástupci v orgánech Královéhradeckého kraje

Naši zástupci v orgánech Královéhradeckého kraje

volební období 2016-2020  KOALICE PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ (KDU-ČSL, HDK, VPM)  
/aktualizace 20.1.2017/


*  Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje (zdroj):
 • MVDr. Pavel BĚLOBRÁDEK, Ph.D., MPA 
 • Ing. Vladimír DERNER  /náměstek hejtmana s gescí za sociální oblast/
 • Bc. Karel KLÍMA  /radní s gescí za vodní hospodářství, životní prostředí a zemědělství/
 • MUDr. Zdeněk FINK  /za HDK/
 • Ing. Anna MACLOVÁ  /bezpp. za KDU-ČSL/
*  výbory Zastupitelstva Královéhradeckého kraje (zdroj):
 • Výbor finanční: MUDr. Jiří Veselý /KDU-ČSL/, Ing. Ivana Skřítecká /za VPM/ 
 • Výbor kontrolní: JUDr. Jiří Všetečka /VPM/
 • Výbor pro dopravu: Ing. Jan Janoušek /KDU-ČSL/, Ing. Jiří Kocourek /HDK/ 
 • Výbor pro kulturu a památkovou péči: Ing. arch. Jan Falta /KDU-ČSL/, Ing. Anna Maclová /za KDU-ČSL/, MUDr. Zdeněk Fink /předseda, HDK/   
 • Výbor pro regionální rozvoj a cestovní ruch: Luboš Řehák /KDU-ČSL/, Bc. Hana Nedvědová /HDK/
 • Výbor pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity: Mgr. Tomáš Hendrych /VPM/, Jakub Lejsek /HDK/ 
 • Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost: Mgr. Petr Hamáček /KDU-ČSL/, JUDr. Dita Vávrová /KDU-ČSL/, Mgr. Robert Novák /HDK/
 • Výbor pro životní prostředí a zemědělství: Ing. Martin Machů /KDU-ČSL/, Ing. Václav Ludvík /VPM/
 • Výbor sociální: PhDr. Veronika Čepelková /KDU-ČSL/, Ing. Anna Maclová /za KDU-ČSL/
 • Výbor zdravotní: MUDr. Jiří Veselý /KDU-ČSL/, prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. /VPM/
 • Výbor bezpečnostní: Ing. Petr Kubát /HDK/
 • Výbor pro hospodářskou spolupráci a pracovní příležitosti: PhDr. Ing. Mgr. Lukáš Janeček /KDU-ČSL/, Ing. Jan Jiřička /VPM/

*  komise Rady Královéhradeckého kraje (zdroj): 
 • Komise pro plánování a financování sociálních služeb: Ing. Vladimír Derner /předseda/, Ing. Anna Maclová 
 •