Zpět

Očima zastupitele

Přidáno 6. 4. 2022
Ilustrační foto
Vážení spoluobčané, milí Dobrušťáci,
mnozí z Vás mě pamatují jako dobrušského lékárníka z týmu PharmDr. Jana Hendrycha v lékárně U Zlatého lva. Nějakou dobu už tam sice nepracuji, přes Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a jeho nemocniční lékárnu v Náchodě mě osud zavedl do největšího a nejvýznamnějšího zdravotnického zařízení kraje, do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde odpovídám za provoz tkáňového zařízení.
Ani v krajském městě ale nezapomínám na svoje dobrušské pacienty, na město, kde bydlím a jehož jsem zastupitelem. Dobruška sice není žádné anonymní velkoměsto, je tak akorát, abyste po pár letech měli povědomí a nějakou představu o svých zastupitelích. I když už nejsem dobrušským lékárníkem, rád bych, abyste si k takovému štítku, který u mě možná máte, přidali i nějaké novinky. I moje místní praxe totiž přispěla k tomu, abych se profesně i osobně posunul a jak se říká, vyzrál.

V demokratické společnosti jsou za správu veřejných věcí zodpovědní politici. Od komunálních přes krajské až po celostátní. Po dlouhých letech na rozhraní mezi angažovaným občanem a politikem jsem v letošním roce trochu šlápl na plyn, rozhodl se kandidovat do Krajského výboru KDU-ČSL. Rozhodl jsem se tak z jednoduchého důvodu. Jako angažovaný občan toho zmůžu jen málo. Jako politik, doufám a věřím, mohu udělat víc, a proto svoje zvolení do krajského výboru považuji nikoliv za vítězství, ale za veliký závazek k vám, mým spoluobčanům, a především k sobě samému.  

KDU-ČSL má ve své genetické paměti zakódováno přesvědčení, že se úspěch celé společnosti měří kvalitou života jejích nejchudších a nejzranitelnějších spoluobčanů. Neděláme politiku proto, abychom pomohli k miliardám z dotací jednomu obviněnému majiteli celostátního politického hnutí, ani neděláme politiku proto, abychom stejného pána udrželi na svobodě. Politiku KDU-ČSL děláme pravě naopak. Jsme sociálním svědomím této společnosti, hájíme ty s nejtišším hlasem. Hájíme ty, kteří nejsou slyšet, nebo mluvit nemohou. Hájíme nejslabší!
Osobně a s plným vědomím jejich důležitosti si beru za svá sociální a zdravotnická témata, k jejichž řešení mám díky své profesi kompetenci. Přirozeně blízké jsou mi i výzvy ekologické, zejména hospodaření s vodou a získávání energie z obnovitelných zdrojů zásadně rostou na významu.

A pokud chci aktualizovat svůj obraz profesní a politický, nemohu se vyhnout komentáři k aktuálnímu válečnému konfliktu. Ruskou federací byla zvířecím způsobem napadena civilizovaná evropská země, Ukrajina. Zlo se znovu odmaskovalo a je zcela viditelným, do očí bijícím. Co jiného než zločin, jsou barbarsky zvrácené popravy civilistů s rukama spoutanýma za zády? Pro to není omluva, pro toto není vysvětlení, zde není o čem diskutovat.

Ukrajina má statečné, hrdinné obránce, celý národ povstal a sjednotil se proti brutální agresi. Ke svému nerovnému boji za svobodu a také demokracii Ukrajina potřebuje pomoc, především vojenskou. Holýma rukama nezastavíte ani invazi krys, potkanů a švábů, natož postup podobně se chovající armády kazisvětů, k jejich vyhnání potřebujete střely NLAW, nebo Stinger. A když chcete, jako krysy z děr, ze zákopů vyhnat cizí vojáky, potřebujete i dělostřelectvo a tanky.
Všichni teď máme povinnost něco obětovat a Ukrajincům pomoci. Nejprve musíme na dálku pomáhat obráncům v boji, a na našem území těm, které vyhnala válka z jejich domovů. Později se musíme zapojit do obnovy Ukrajiny se stejnou solidaritou, jakou jsme ukázali před dvaceti a pětadvaceti lety při povodních a v loňském roce při likvidaci následků ničivého tornáda. Musíme pomáhat, nemáme jinou možnost ani východisko.

Jsem rád, že současné vedení města zatím dokázalo účinně pomáhat, všechny kroky jsem podpořil svým hlasováním v zastupitelstvu. Naše pomoc bude bolet a bude nás to samozřejmě také něco stát. Ve srovnání s obyvateli Ukrajiny ale neztrácíme téměř nic. Musíme vědět, že když padne Ukrajina, hordy z východu se nezastaví a jako potkani půjdou dál za zvukem Krysařovy píšťaly.

Pátá kolona Ruska je v naší zemi silná, vyrojí se zástupy pokrytců a budou pořvávat, že je pomoc Ukrajině drahá. Budou za peníze nebo z vlastní omezenosti zamlžovat a překrucovat pravdu, budou lhát druhým a sobě budou lhát tolik, že si nakonec sami uvěří, že z Ruska do naší země vždycky přišlo jen osvobození a nikdy ne teror, politické popravy a ztráta důstojnosti.
A s těmito lidmi, s lháři a přisluhovači ruského zla, já povedu vlastní soukromý boj a takovým individuím nic nedaruji.

V Dobrušce, 05.04.2022, PharmDr. Jiří Gregor, Ph.D.