KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2023 MPSV: Průměrný důchod se přehoupne přes 20 000 korun
Zpět

MPSV: Průměrný důchod se přehoupne přes 20 000 korun

Přidáno 20. 2. 2023
Ilustrační foto
ministerstvo práce a sociálních věcí
Důchody budou v červnu opět mimořádně navýšeny. Vláda zároveň našla shodu na úpravě valorizačního mechanismu. Bez tohoto zásahu by deficit veřejných financí narostl o dalších 34 miliard. Každý důchod bude navýšen o 400 korun a k tomu naroste procentní výměra podle výše důchodu. Průměrný starobní důchodce tak v červnu dostane o 750 korun více. Růst bude rekordní a průměrný důchod po valorizaci překročí 20 tisíc korun. 

Současný starobní důchod dosahuje v průměru 19 440 korun, což je již nyní historicky nejvyšší číslo. Jde také o rekordní poměr průměrného důchodu vůči průměrné mzdě, který vždy dosahoval přibližně 41 %, dnes se blíží 50 %.

„Záměrem úprav valorizací je především mezigenerační solidarita a předcházení hospodářským škodám. Situaci musíme řešit zodpovědně a s ohledem na budoucí generace. Kdyby naše vláda nezasáhla, přinesla by červnová valorizace dalších až 34 miliard dluhu do státního rozpočtu. Takto nárůst bude plynulejší a nepřesáhne v součtu 15 miliard korun,“ přiblížil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Důchody byly v loňském roce navyšovány hned třikrát. Když naše vláda nastupovala, průměrný důchod činil 15 425 korun. Po červnové valorizaci to bude 20 188 korun. To je nevídaná výše i v poměru k průměrným výdělkům ekonomicky aktivních občanů,“ připomněl. 

Stejné tempo růstu jako u starobních důchodů se bude od června týkat také invalidních a pozůstalostních důchodů. Jedinou výjimkou jsou ti, kteří pobírají dva důchody zároveň (typicky starobní a vdovský), kde se navýšení o 400 korun nepromítne u obou důchodů, ale pouze u jednoho. „Pomoc státu si rozhodně zaslouží lidé, kteří celý život pracovali, avšak měli nízké mzdy a tím pádem dnes pobírají podprůměrné důchody. Jde o ty, kterým předchozí mimořádné valorizace v loňském roce přinesly podprůměrné navýšení, a tak se obtížněji vyrovnávají s růstem cen základních životních potřeb. Typicky se to týká pracujících v manuálních profesích, sociálních službách či zemědělství,“ uvedl Jurečka.

K úpravě valorizačního schématu dojde novelou zákona o důchodovém pojištění. Změny mají být schváleny do 22. března. Mimořádné zvýšení důchodů se odvíjí od údajů ČSÚ, který měří index spotřebitelských cen a sleduje výši životních nákladů domácností důchodců. Změna valorizací je prvním krokem, který směřuje k posílení dlouhodobé udržitelnosti důchodového systému. Navazovat na něj budou další opatření v rámci důchodové reformy, kterou vláda projednává v těchto měsících. „Nejen na této úpravě, ale také na celé důchodové reformě chceme najít širokou politickou shodu. Budeme tedy samozřejmě jednat i s opozicí,“ dodal Jurečka.


Příklady:

  • Stávající průměrný starobní důchod dosahuje 19 440 Kč. Ten se od června navýší o 750 Kč, to je nárůst ve výši cca 3, 9 %.

  • Důchodce, který nyní pobírá 8 000 Kč, od června dostane 8 480 Kč, tedy 6,2 % navíc
    ​​

Výše důchodu (Kč)

Navýšení po valorizaci (Kč)

14 000 

630

16 000

676

24 000

860

 

Vývoj výše průměrných důchodů a srovnání s průměrnou mzdou: