KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2023 Pozice KDU-ČSL k nutným úsporám státu
Zpět

Pozice KDU-ČSL k nutným úsporám státu

Přidáno 21. 4. 2023
Ilustrační foto
V posledních měsících se společně s kolegou Michaelem Kohajdou, a dalšími kolegy poslanci, účastníme mnoha koaličních jednání k připravovanému konsolidačnímu balíčku, který má za cíl stabilizovat veřejné rozpočty. Dovolte nám, abychom vám stručně představili základní změny, které prosazuje KDU-ČSL.
V prvé řadě se chceme zaměřit na zefektivnění fungování státu s cílem snížit výdaje, ale jsme přesvědčení, že je nutné řešit i příjmovou stránku rozpočtu.
Níže uvádíme klíčové změny, které prosazujeme:

• Snížení počtu státních úředníků a zeštíhlení státní správy a tím dosažení personálních úspor a výdajů na platech úředníků

• Revize národních dotačních titulů se záměrem maximálního využití prostředků z fondů EU

• Revize sociálních dávek

• Navrhujeme zavedení progresivního zdanění příjmů fyzických osob, které je naprosto běžné ve vyspělých evropských zemích a zavedení tří sazeb daně ve výši 17, 21 a 31 %. Zvýšení sazeb je možné kompenzovat nárůstem slevy na poplatníka a na dítě, což pomůže zejména pracujícím rodičům. Veškeré tyto změny chceme dělat s tím, aby co nejméně dopadly na pracující rodiče.

• V případě citlivé otázky DPH jsme pro zachování současných tří sazeb daně, kdy ale nevylučujeme, že základní sazba 21% by se mohla zvýšit o jeden procentní bod na 22 %. Budeme prosazovat revizi rozdělení zboží a služeb ve snížených sazbách DPH (10%, 15%) takovým způsobem, aby negativně nedopadla na nízko a středněpříjmové skupiny obyvatel. Jsme zásadně proti přesunutí zdanění vody do základní sazby DPH.

• Jsme také pro parametrické změny daňových výjimek. Jako příklad uvádíme změnu v uplatňování slevy na manželku/manžela tak, aby ji bylo možné využívat pro rodiny s dětmi do věku 3 let.

• Za nezbytné považujeme narovnávání odvodů na sociálním a zdravotním pojištění mezi zaměstnanci a OSVČ. Uvědomujeme si, že OSVČ nesou svá rizika, ale v posledních letech se nůžky mezi odvody zaměstnanců a OSVČ rozevírají čím dál více. Z toho důvodu prosazujeme postupné navyšování vyměřovacího základu u OSVČ.

• Sazba daně právnických osob je nyní 19 %, což je pod průměrem Evropské unie. Navrhujeme zvýšit sazbu na 21 %.

• Podporujeme zvyšování spotřebních daní u cigaret, tabáku na kouření, doutníků a zahřívaného tabáku. Nově by mělo dojít ke zdanění nikotinových sáčků a náplní do e-cigaret.

• Podporujeme celkové zvýšení zdanění hazardních her a nepodpoříme snížení zdanění loterií.

• Citlivou otázkou je daň z nemovitých věcí, která je u nás jedna z nejnižších v Evropě. Podporujeme zvýšení této daně a zavedení koeficientu pro státní rozpočet s tím, že by se vyšší zdanění mělo zaměřit na komerční nemovitosti nebo neobsazené domy a byty, ne na nemovitosti určené k rodinnému bydlení.

• Zvažujeme zvýšení daně z dividend
Našim cílem je snížení strukturálního deficitu státního rozpočtu o 120 mld. Kč. Máme za to, že naše návrhy povedou ke stabilizaci rozpočtu, ale zároveň udrží sociální smír. Uvědomujeme si ale, že všechny uvedené návrhy nemusí být v koalici prosazeny a bude nutné hledat kompromisy, nicméně můžeme slíbit, že se budeme snažit ze všech sil prosadit lidovecke priority.

Miroslav Zborovský, předseda odborné komise KDU-ČSL pro finance a veřejné rozpočty, poslanec 

Michael Kohajda, člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PArlamentu ČR za KDU-ČSL

naklady-dluh-statni.jpg
vyvoj-statniho-dluhu-(1).jpg
342408154_1666812857110350_3863664900204790033_n-(1).jpg

342524646_554802686767137_8569565261242361828_n-(1).jpg
Osvc-(1).jpg
socialni-zabezpeceni-(1).jpg