KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2016 Co začnu, to také dodělám a nedopustím, aby se peníze z našich daní staly kořistí zlatokopů
Zpět

Co začnu, to také dodělám a nedopustím, aby se peníze z našich daní staly kořistí zlatokopů

Přidáno 3. 8. 2016
Ilustrační foto
Rozhovor s Ing. Vladimírem Dernerem pro Parlamentní noviny (odesláno 19.7.2016).

V předchozím volebním období byla KDU-ČSL součástí rady. Po volbách 2012 ale sociální demokraté upřednostnili KSČM. Vy jste nedávno koalici popsal jako stav únavy a myšlenkového vyčerpání, ve kterém už mnozí aktéři toužebně vyhlíží cílovou pásku krajských voleb. Této koalici se skutečně nedaří. Můžete být konkrétnější? 
*   Už 4 roky se stávající koalice ČSSD a KSČM marně snaží zahájit přestavbu náchodské nemocnice. Ve velmi špatném stavu je i zdravotnictví, kde zejména opět na Náchodsku je z důvodu špatného materiálně-technického zázemí i nedostatku personálu velký problém s poskytováním zdravotní péče. Nepodařilo se výběrové řízení na veřejnou autobusovou dopravu a na nové krajské zastupitelstvo bude přesunut problém majetkového vypořádání polosoukromé Královéhradecké lékárny. Koncepce školství byla sice formálně schválena, ale byla vytvořena na základě zcela nedostatečných podkladů, kdy kraj neměl a nemá k dispozici údaje o počtech, výsledcích a uplatnění absolventů středních škol, kteří dále pokračují ve vysokoškolském studiu.

Dokážete si představit, že byste poté, co vás ČSSD vyměnila, po letošních volbách znovu navázali spolupráci?
*   Po každých volbách se začíná s čistým stolem a bylo by nezodpovědné vylučovat spolupráci s jakoukoliv demokratickou stranou. Občané chtějí vidět výsledky a ty se mohou dostavit jen na základě spolupráce. Osobní animozity či uražená gesta tu nemají místo. Kromě toho pozoruji, že současná koalice socialistů s komunisty není ani pro obě dotčené strany žádnou idylou. I z mnoha dalších důvodů považuji opakování scénáře právě končícího volebního období za velmi nepravděpodobné.

Nabízí se také otázka, s kým byste chtěli po volbách spolupracovat a s kým to naopak partnerství odmítáte?
*   Povinností politiků je pracovat s mandátem, jaký jim svěřili voliči. Pro nás je představitelná spolupráce s každou politickou stranou, která respektuje základní principy rovnosti všech lidí, svobody a demokracie. Za vyloučenou považujeme koalici s komunisty. Reprezentují ideologii třídního boje, třídní nenávisti a nerovnosti lidí opět podle třídního původu. Téměř v každé lidovecké rodině s tím máme své zkušenosti.

Jak již bylo naznačeno, v politice nejste nováčkem. S čím ale jdete do nadcházejících voleb? 
*   Společně se všemi kandidáty Koalice pro Královéhradecký kraj přináším profesní odbornost, zkušenost a poctivý úmysl. To jsou základní kameny dobré veřejné správy. Kdo nezažil, nepochopí. Poznání je v činu. Kdo se bojí něco riskovat, nic neudělá a nic se nenaučí. V tom je nenahraditelná hodnota zkušenosti. Veřejnou správou, tedy politikou, se zabývám již 25 let. Někdy ve volném čase, jindy na plný úvazek. Jako absolvent konstruktivně dopravního směru Stavební fakulty ČVUT i postgraduálního studia betonových konstrukcí na téže fakultě mám i dvacet let praxe v projektování, přípravě a řízení investic. Tato profese mě naučila dosahovat konkrétních výsledků ve stanoveném čase. Naše Koalice pro Královéhradecký kraj má extrémně silnou kandidátku sestavenou z lidí, kteří profesně i lidsky obstáli a z kterých princip společného dobra vytváří kompaktní tým. Na naší kandidátce je místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, hradecký primátor Zdeněk Fink, proděkan farmaceutické fakulty Alexandr Hrabálek, úspěšní starostové a místostarostové mnoha měst a obcí a další významní představitelé zdravotnictví, akademické sféry, byznysu i kultury. Má-li se kraj pohnout dopředu, bez nás to nepůjde. Co začnu, to taky dodělám a s tímto týmem si troufám tvrdit, že na konci volebního období nebude žádný soupis nevyřešených problémů. 

*   Právě díky této kvalifikaci a zkušenosti jsem schopen přispět ke zlepšení přípravy investic, která je na kraji dlouhodobě podceňována. Kraj má sice desítky lidí schopných zpracovávat dotační žádosti, naprosto zoufalý stav je však v oblasti technické přípravy. I proto také kraji unikla šance získat evropské peníze na náchodskou nemocnici. Nestačí jen peníze získat, ale je nutné je i hospodárně a účelně použít. V opačném případě se naše daně mohou stát spíše kořistí zlatokopů, než aby sloužily ve veřejném zájmu. Ze strany některých politiků, kteří se někdy chovají spíše jako zaměstnanci soukromých korporací, už takové snahy byly. Jako příklad mohu uvést mediálně známý případ předraženého nábytku do krajského úřadu. Troufám si tvrdit, že za dobu mého působení v kraji se mi podařilo přispět ke zlepšení kontroly nad veřejnými prostředky a budu v tom i nadále pokračovat. Každá takto zachráněná koruna může být použita pro veřejně prospěšnou věc. 

*   Napravíme fungování krajských nemocnic, aby občané měli zajištěnou zdravotní péči v celém území kraje. Zlepšíme pracovní podmínky pro zdravotníky. K tomu potřebujeme ucpat všechny díry, kterými utíkají peníze ze systému, a u zdravotních pojišťoven vymůžeme dobré podmínky financování.

*   Pro dopravu považujeme za stěžejní rychlost, komfort a bezpečnost. Budeme usilovat o úplné oddělení železniční, silniční a cyklistické dopravy. Zasadíme se o dokončení dálnice do Polska a rychlostní silnice na Liberec a Olomouc. Je třeba provést mimoúrovňová křížení a obchvaty na silnicích I. třídy (Náchod, Nová Paka, Rychnov nad Kněžnou, Častolovice, Doudleby, Kostelec n. O.) a podstatně zlepšit stav silnic II. a III. třídy včetně některých obchvatů. Železnice má šanci pouze za předpokladu jejího zrychlení. Toho bude dosaženo zlepšením zabezpečení, stavu svršků a úpravy tras vybraných úseků.

*   Senioři a hendikepovaní musí mít jistotu sociálního zázemí pro případ, kdy se nemohou sami o sebe postarat. Toho dosáhneme dalším rozšiřováním terénních i pobytových sociálních služeb. Poskytovatelům zajistíme rovné podmínky bez ohledu na to, zda se jedná o zařízení krajské, obecní nebo o neziskovou organizaci.

V čem vidíte průniky vašich programů? Proč je podle vás dobré jít do voleb společně s VPM a HDK? 
*   Politiku chápeme jako službu ve prospěch společného dobra. Reprezentujeme zájmy normálních, slušných lidí. Tím rozumím lidi, kteří se chtějí vzdělávat a pracovat, jsou si vědomi odpovědnosti za sebe sama, za svoji rodinu, svou obec i stát a chápou, že existují i tací, kteří v životě neměli takové štěstí a potřebují naši pomoc. Tuto programovou a názorovou shodu jsme si mohli ověřit v průběhu naší mnohaleté spolupráce.

Pokud byste měl z vašeho programu vyzdvihnout tři hlavní priority, jaké by to byly?
*   Výstavba náchodské nemocnice
*   Dálnice do Polska, rychlostní komunikace na Turnov, obchvaty zejména na silnicích I. třídy, rekonstrukce silnic I. a II. třídy
*   Péče o rodinu a seniory

Mezi palčivé problémy kraje patří špatná dopravní infrastruktura. Jak se budete snažit zasadit nejen o zlepšení dopravní obslužnosti kraje, mám na mysli např. urychlení výstavby D11 a R35, ale i stavu silnic v kraji? 
*   Pro D11 a R35 zajistíme přípravu území. Kraj vytváří a schvaluje „Zásady územního rozvoje“ a veškeré potřeby pro rozvoj dopravní sítě v něm musí být podchyceny. Budeme nápomocni při řešení výkupu pozemků a soustavně a vytrvale budeme dohlížet na plnění harmonogramu přípravy i výstavby těchto důležitých dopravních tepen. 

*   U silnic II. a III. třídy nezůstaneme u pouhé opravy povrchů, ale vyprojektujeme i zlepšení jejich směrových, šířkových a sklonových parametrů. Peníze vložené do modernizace silnic zvýšíme ze současných pěti procent na třicet.

Tradiční prioritou lidovců je rodina a sociální péče. Jaké jsou v tomto směru vaše plány?
*   Rovné podmínky pro neziskové, státní, krajské a obecní organizace při poskytování sociálních služeb, síť sociálních služeb, která bude garantovat dosažitelnost služby pro občany na území celého kraje. Dále zajistíme víceleté financování a zlepšování technického zázemí pro výkon těchto služeb (např. Hospic v Hradci Králové).

Nedávno jste se zamýšlel nad tím, proč v českém prostředí mnozí považují politiku za špinavost, se kterou je lépe nic nemít. Našel jste již odpověď? A především, jak se vy osobně snažíte zasadit o lepší politickou kulturu v České republice?
*   Politika není svinstvo. Nemůže totiž za to, co dělají lidé, kteří do ní vstoupí. Bídný obraz naší politické scény může působit odpudivě. Všem, kterým se současná politická situace nelíbí, mohu jenom doporučit, aby do politiky vstoupili, a snažili se ji zlepšit. Čím více bude v politice lidí, kteří ji vnímají jako službu obecnému dobru, čím méně bude těch, kteří ji považují za cestu k zajištění svých osobních zájmů, tím lepší obraz bude naše politická scéna skýtat. Podle toho se bude měnit i politická kultura. Mít a konfrontovat různé názory na uspořádání veřejné správy je normální a prospěšné. Pokud však jde o konfrontaci osobních zájmů, pak vzniká nepřátelství a s tím spojená mnohá špína.

Jste přesvědčen o tom, že demokracie není zdaleka jen jakýsi systém, který lze kdekoliv nějakým nařízením zavést. Jak byste hodnotil proces transformace demokracie v Česku? Považujete jej za úspěšný? 
*   Ano, demokracie je dřina. Funguje jen tam, kde se lidé zajímají, samostatně myslí a podle toho konají. V naší společnosti ještě z doby totality doznívá způsob přežívání bez vědomí vlastní odpovědnosti za věci kolem nás. Tato transformace bude ještě nějakou dobu trvat. Přes všechny možné potíže a výhrady jsem přesvědčen, že za celou historii lidstva nebyl vytvořen jiný úspěšnější systém. Musíme se ho naučit používat.

Ing. Vladimír Derner
lídr Koalice pro Královéhradecký kraj
www.derner.cz