Zpět

Dopady a výzvy migrace

Přidáno 30. 6. 2016
Ilustrační foto
Problém migrace vnímám především jako vážnou výzvu k zamyšlení nad tím, co evropská kultura a evropská civilizace je, a co je třeba z naší strany dělat, aby tu naše hodnoty a náš způsob života byly zachovány.
Migrační vlna nás prakticky nezasáhla. Systém řízení azylové politiky má Česká republika dobře propracovaný a azylová zařízení pracují s kapacitní rezervou.

O těchto skutečnostech jsem se přesvědčil při návštěvě azylového pobytového zařízení v Kostelci nad Orlicí. Chtěl bych ocenit profesionální práci zaměstnanců i neziskových organizací, zejména Diecézní charity. Všichni tito zúčastnění svou prací přispívají k tomu, aby se příchozí v případě udělení azylu byli schopni řádně integrovat do naší společnosti.

Pro imigranty je Česká republika mimořádně neatraktivní, protože naučit se velmi obtížný český jazyk, který používá pouhých 10 milionů lidí, se celkem logicky může mnoha lidem jevit jako velká námaha bez odpovídajícího efektu.

Problém migrace vnímám tedy především jako vážnou výzvu k zamyšlení nad tím, co evropská kultura a evropská civilizace je, a co je třeba z naší strany dělat, aby tu naše hodnoty a náš způsob života byly zachovány.

Vladimír Derner
lídr Koalice pro Královéhradecký kraj
www.derner.cz