KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2016 Politika je taková, jací lidé ji dělají
Zpět

Politika je taková, jací lidé ji dělají

Přidáno 19. 12. 2015
Ilustrační foto

Zamyšlení zastupitele a neuvolněného předsedy kontrolního výboru Královéhradeckého kraje Ing. Vladimíra Dernera

Kraje mají smysl

Kromě Vánoc je konec letošního roku zajímavý ještě jedním nenápadným výročím. Před 15 lety byly ustaveny a vedle obcí začaly fungovat nové samosprávné celky, kraje. Už tehdy jsme byli u toho a měli jsme příležitost se rozhodujícím způsobem podílet na přípravě úspěšného vstupu do Evropské unie, zpracování politiky regionálního rozvoje a efektivního systému veřejné dopravy. Uplynulých patnáct let prokázalo smysl existence krajů. Je vždy lepší, když problémy týkající se rozvoje i běžného života, jsou řešeny v místě samém a lidmi, kteří v něm žijí, než ponechávat vše na rozhodnutí politiků a úředníků kdesi v Praze. Samozřejmě je a stále bude co zlepšovat.

Politika nás vždy dožene

Všichni chceme žít a pracovat v příjemném a bezpečném prostředí. Stav a fungování dopravy, komunikací, nemocnic, středních škol, podmínky pro vytváření nových investic a pracovních příležitostí, stav sociálních služeb i životní prostředí, to vše spoluvytváří podmínky pro život v našem kraji a kraje to také buď přímo vykonávají, nebo nějakým způsobem ovlivňují. Znamená to, že politika, a tedy i ta krajská, se více či méně dotýká života každého z nás. Pokud chceme mít vliv na životní podmínky a prostředí, ve kterém žijeme, politikou se nutně musíme zabývat.

Kdo nezažil, neporozumí

Za uplynulých patnáct let existence krajů jsme stihli nabrat spoustu neocenitelných zkušeností. Dvakrát jsme byli součástí vládní koalice a dvakrát jsme byli v opozici. Právě střídání vládní a opoziční role vnímám jako nesmírný vklad. Víme, co znamená mít možnost rozhodovat a tedy nést „vládní“ odpovědnost a pracovat na dosažení konkrétních výsledků ve stanoveném čase. Na druhou stranu nám opoziční role umožňuje vidět věci z pohledu člověka, na kterého politika spíš dopadá a který má jen omezené možnosti věci ovlivňovat. Stát pevně nohama na zemi a vnímat reálné podmínky běžného občana je tím nejdůležitějším předpokladem dobré veřejné správy. Politika to snad může alespoň tak trochu chránit před ztrátou soudnosti, což každá funkce po nějakém čase přináší.

Nutná opoziční kontrola

V současném volebním období spolu s našimi koaličními kolegy (HDK a VPM) pracujeme v opozici, když krajskou vládu s těsnou většinou jednoho mandátu vytvořila ČSSD s KSČM. Naším posláním je oponovat a kontrolovat rozhodnutí a činnost koalice. Tato kontrolní role opozičních stran má svoji nezastupitelnou roli především v ochraně veřejného zájmu a v jistém smyslu chrání i vládní strany před možnými chybami.

Rozhodnutí musí vycházet z jasné vize

Naše výhrady k současné koalici ČSSD a KSČM spočívají v absenci jasné vize zejména v tak citlivých oblastech, jako je například školství a zdravotnictví. Právě zde chybí krajské koncepce s víceletým výhledem. Školy při současných počtech žáků trpí nadměrnou kapacitou, některá oddělení krajských nemocnic jsou na pokraji uzavření z důvodu nedostatku zdravotních sester, vůči kterým je v rámci akciových společností uplatňována jiná mzdová politika než v ostatních krajských organizacích. Bez koncepčních rozvojových plánů visí otazník i nad účelností jakékoliv investice. Názory na lůžkovou kapacitu náchodské nemocnice se rok od roku mění a stále se upravuje projekt. Výstavba první etapy náchodské nemocnice, která měla být zahájena před třemi lety, dosud nezačala. Právě plánování, příprava a realizace investic patří k činnostem, kde je třeba mnohé zlepšit. Na druhou stranu je třeba vyzvednout dobře organizovaný systém veřejné regionální dopravy, jehož základy byly položeny už na počátku existence krajů. Díky němu se v našem kraji daří dosahovat velmi dobrého pokrytí území za výhodné ceny. Rovněž v minulém období schválená a dále rozvíjená síť sociálních služeb přináší do této oblasti jistou stabilitu a kontinuitu.

Hra na podnikání

V minulosti kraj založil několik akciových společností. Týká se to zdravotnictví, dopravy, Královédvorské zoologické zahrady, správy nemovitostí a dopravy. Ti, kteří tento krok prosadili, argumentovali efektivnějším hospodařením s veřejnými prostředky. Tomu měla přispět větší samostatnost a lepší motivace pracovníků těchto obchodních společností. Jak byla tato očekávání naplněna, je po několika letech působení akciovek zřejmé. Stovky milionů ročně odtékají z krajského rozpočtu do akciovek ve formě různých plateb, příspěvků či dotací, bez kterých by tyto společnosti velmi rychle zkrachovaly. Zdůvodnit vzniklé ztráty je vždy jednodušší, než dosáhnout kladných hospodářských výsledků. Proto se tyto firmy nadále chovají jako příspěvkové organizace, tj. požadují od kraje dotace pro svoji činnost. Na druhou stranu unikly do sféry obchodního práva a veřejnost tak ztrácí přístup k informacím o jejich hospodaření. Je tím popřen důležitý princip veřejné kontroly nad veřejnými prostředky. Přestože byly odstraněny nejkřiklavější propojení na firmy s nejasnou vlastnickou strukturou, některá propojení a z nich plynoucí toky veřejných prostředků mezi krajskými a soukromými subjekty trvají.

Je třeba nových vizí, impulsů a energie

Činnost současné koalice se dá popsat jako stav únavy, ve kterém se někteří radní snaží nějak „doklepat“ toto volební období. Za nejdůležitější do příštích let považuji především zpracování střednědobých rozvojových plánů. Musí být jasné, kolik žáků, v jakých oborech a v kterých obcích bude umístěno. To samé je třeba učinit i ve zdravotnictví a teprve potom má smysl rozhodovat o investicích. Nutné bude také stanovit jasnou hranici mezi politiku a byznys. Kraje mají vykonávat veřejnou správu a zajišťovat veřejné služby, podnikatelé nechť usilují o své místo na slunci v rovných podmínkách hospodářské soutěže.

Trochu vánoc do politiky

Politika je obecně považována za něco, čím je lépe se nešpinit. Nemyslím si to. Politika je právě taková, jací jsou lidé, kteří do ní vstupují. Na rozdíl od jiných oblastí v ní asi mají lidé mnohem větší prostor ukázat, co v nich je. Zvláště dnes, kdy relativizování základních hodnot je považováno za projev lidské svobody, sebezájem za etickou normu a spotřeba za hlavní hodnotu. Dusivou společenskou atmosféru vyplývající z takového vidění světa rozptyluje vánoční poselství, které mnozí vkládají do svého životního postoje. Mám možnost potkávat mnoho lidí, kteří na první místo staví sounáležitost, solidaritu, důvěru a spolupráci. Dokáží nezištně pomáhat a možnost vytvořit něco dobrého a pěkného jim přináší větší radost než peníze. Je jich mnoho a hlavním úkolem politika je takové lidi poznat, dát jim důvěru a prostor k uplatnění. Právě v takových lidech vidím šanci na vybudování dobré veřejné správy.

Ing. Vladimír Derner
lídr Koalice pro Královéhradecký kraj
www.derner.cz