KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2016 Přímý pohled na předškolní a základní vzdělávání
Zpět

Přímý pohled na předškolní a základní vzdělávání

Přidáno 23. 6. 2016
Ilustrační foto
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podpořilo realizaci Místních akčních plánů (MAP) rozvoje vzdělávání na územích správních obvodů jednotlivých obcí s rozšířenou působností.
Realizátorem těchto MAP jsou v převážné většině místní akční skupiny, které se v minulosti osvědčily při prosazování metody leader, v současné době opět zajišťují tvorbu strategií komunitně vedeného místního rozvoje v jednotlivých regionech. MŠMT určilo povinná a doporučená opatření MAP, která se týkají především předškolního vzdělávání a péče. Potřeby a priority daného území k jednotlivým opatřením by měl popisovat právě MAP. Věřím, že společně s ostatními realizátory chápeme tvorbu těchto dokumentů jako skvělou možnost zmapovat veškeré potřeby jednotlivých škol a jejich zřizovatelů, ale i subjektů, které pracují v oblasti neformálního vzdělávání. Kraj by měl poté využít zpracované MAP pro vlastní strategické dokumenty, ale především by měl umět pomoci tlumočit a prosadit potřeby regionů ve vztahu k MŠMT. Regiony stále vykazují velké potřeby investic do svých školských zařízení i do jejich vybavenosti. Na to by měly reagovat dotační tituly z národních zdrojů!

Luboš Řehák
předseda MAS POHODA venkova
kandidát Koalice pro Královéhradecký kraj