KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2016 Přímý pohled na rozvoj regionu
Zpět

Přímý pohled na rozvoj regionu

Přidáno 27. 7. 2016
Ilustrační foto

Regionální politika se začíná posouvat z rétoriky o trvalém rozvoji k myšlenkám na zajištění udržitelného života.

Je to významný posun, který nastal vlivem problémů v globálním měřítku. Nejde již jen o problémy ekonomické. Silně znějí témata bezpečnostní, nacionální a znovu je brnkáno na strunu rasové snášenlivosti. Vnitřní pnutí ve společnosti, které pomáhala uvolňovat honba za vytčenými cíli rozvojových programů, nemá již tak jednoduché východisko.

Pro cestu vpřed potřebujeme povzbudit sebedůvěru a zapudit strachy. Čím lépe dokážeme toto uskutečnit, tím pevnější bude naše pozice regionální i mezinárodní. Oblast Trutnova, Dvora Králové nad Labem, Vrchlabí, Úpice, Hostinného i Žacléře má před sebou dlouhodobě největší příležitost posunu k ekonomické i sociální prosperitě. Musí však prokázat schopnost spolupracovat na přípravě území pro pozitivní zpracování změn, které sebou nese přibližující se dálniční kolos. Spolupracovat nejen spolu, ale především s krajem a státem. Maximalizovat přínos dopravní cesty pro tento pohraniční a strukturálně proměnlivý region. Je to tak velký úkol, že musíme překročit i minulé šrámy. Bez spolupráce tratíme všichni.

Bc. Karel Klíma
kandidát Koalice pro Královéhradecký kraj