Zpět

Voda základ života

Přidáno 26. 4. 2016
Ilustrační foto
První ranní úkon a spláchnutí. Následuje sprcha. Pak si přelévám čaj vařící vodou… Každodenní ranní rituál. Pro nás Evropany naprosto normální. Vůbec si neuvědomujeme, že tomu muže být i jinak.
Na svých několika cestách po rovníkové Africe jsem se setkal s tím, jak je obtížné zajistit si alespoň nějakou vodu.

Místní domorodci umí s tím minimem vody, které mají k dispozici, dobře zacházet. Rozhodně se snaží, aby jim voda, která občas padá z nebe, hned neodtekla. Dělají si jednoduchá jezírka či nádrže. S vodou hospodaří a váží si jí.

Kladu si otázku, zda i naše rozvinutá společnost umí dobře hospodařit s vodou? Neumí. Dešťová voda vesměs ihned odtéká, místo toho, aby se co nejvíce mohla zasakovat do terénu. V době když jí máme relativně hodně, bychom mohli přebytek využít k tomu, abychom jednoduchým způsobem dotovali podzemní zdroje vody. K tomu je potřeba nejprve vodu zachytit a co nejdéle ji udržet v krajině, než odteče bez užitku mimo naše území

To se neobejde bez toho, abychom vybudovali záchytné nádrže a přehrady. I za cenu toho, že pár ještěrek či květinek bude muset přemístit jinam. Vždyť chceme, aby i naše děti měli dostatek kvalitní vody.

Téma „vodní problematiky“ je tak rozsáhlé, že se k němu určitě budeme vyjadřovat i nadále.

Ing. Petr Kubát
Hradecký demokratický klub (Koalice pro Královéhradecký kraj)