Zpět

Vykročme k nové šanci

Přidáno 26. 6. 2016
Ilustrační foto
Kraje mají smysl, plní svoji funkci, ale vždy je co zlepšovat. Volby jsou příležitostí k hodnocení, ke změně poměrů, ale hlavně šancí posunout věci k lepšímu. K obecnému dobru, společnému užitku.
Čím můžeme přispět

Máme extrémně silnou kandidátku. Její síla spočívá v lidech s vysokou odborností i mravním kreditem, za kterými je vidět kvalitní práce, a kteří profesně i lidsky obstáli. Je zde místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, hradecký primátor a lékař Zdeněk Fink, úspěšní starostové, místostarostové, pedagogové z vysokých, středních i základních škol i další významné osobnosti, jejichž profesní odbornost je potřebná pro správu kraje. Pro zdravotnictví, dopravu, školství, sociální oblast, sport i kulturu. Všechny kandidáty spojuje pojetí politiky jako služby ve prospěch obecného dobra. Jsou to lidé, kterým je možno profesně i lidsky věřit.

Schopnost věci uskutečnit

Zdravotnictví, školství, doprava a efektivní řízení investic jsou oblasti, kde vidíme největší prostor pro zlepšování dnešního stavu. Příčinu současných problémů kraje vidíme v nejasné hranici mezi veřejným a soukromým sektorem a v nemenší míře i ve strachu ze zodpovědnosti, který dnes ochromuje veřejnou správu. Výběr konkrétních opatření a projektů uvádíme v našem volebním programu. Úkoly a potřeby kraje jsou zřejmé. Rozhoduje schopnost program uskutečnit, profesionalita a rozhodnost. Víme co, víme jak, a hlavně na to máme schopné lidi.

Profesní odbornost a profesní čest

Některých odvětví se postupně zmocňují lidé, jejichž odbornost má s daným oborem pramálo společného. Obchodníci, manažeři, zlatokopové. Kde se točí peníze, tam směřuje jejich zájem. Zcela jiný motiv lze očekávat např. u lékaře, který vystudoval medicínu proto, že chce léčit lidi. Právě tak snaha pomoci potřebným přivádí lidi do sociální oblasti. Zájem o obor a poctivou práci je charakteristický i pro techniky, zemědělce či učitele. Mají svoji profesní hrdost a čest. Takoví lidé jsou zárukou profesní etiky. Skuteční odborníci jsou na naší kandidátce, v krajském úřadu i krajských organizacích. Právě na nich zbudujeme kvalitní veřejnou správu.

Společné dobro je smyslem naší účasti v politice

Obecné dobro vzniká aktivní účastí občanů na správě obce. To byl demokratický ideál starých Řeků a ctilo ho i římské právo. Jsme přesvědčeni, že platí i dnes. Za líbivými hesly a nálepkami nebo přesvědčivě vypadajícími ekonomickými teoriemi se často skrývají soukromé či skupinové zájmy. Jsme proto připraveni vymezit jasnou a nepřekročitelnou hranici mezi soukromým a veřejným sektorem. Můžeme si to dovolit, jsme na soukromých zájmech korporací a oligarchů zcela nezávislí.

Zkušenost

Tu musím komentovat z osobního pohledu. Někdy plně profesionálně, jindy až po zaměstnání, se posledních pětadvacet let pohybuji v politice. Tato praxe mi přinesla zajímavé zkušenosti. Alespoň dvě z nich:
  1. Politika není svinstvo. Jen dává lidem více příležitostí se projevit. Politika je taková, jakým lidem ji ve volbách svěříme!
  2. Samostatně myslet a svobodně se vyjadřovat je vždy riskantní. Člověk se může mýlit, ale pak to musí přiznat a napravit. A další problém je v tom, že svým názorem a konáním můžete překážet rozličným zájmům. To mívá nepříjemné dopady, zvláště když se ukáže, že jste měli pravdu a postupovali správně. Chce to tedy odvahu a pevnost charakteru, bez nichž se člověk v politice stává zcela zbytečným. Ze svých zásad jsem neslevil a neudělám to ani v budoucnu.
Užijte si dovolené

Žijeme na šťastném místě a ve šťastné době. Zažíváme mimořádně dlouhé období bez válečných konfliktů a o současném hmotném zajištění si naši předkové mohli jenom nechat zdát. To se ale může změnit. Situace na mezinárodním poli není bez problémů. Musíme být připraveni i na méně příznivé varianty. Také proto musí být kraje spravovány lidmi mravně pevnými, rozhodnými. Těmi, co nezklamou ani za nepohody. I to jsou vlastnosti, které náš tým nabízí.

Užijte si letní pohody, načerpejte síly z dovolené a v pořádku a ve zdraví se vraťte. Společně toho dokážeme hodně. Jsme zde pro Vás a s Vámi. Spolehněte se.

Ing. Vladimír Derner
lídr Koalice pro Královéhradecký kraj
www.derner.cz