KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Volby Volby 2022 Královéhradečtí lidovci vyhlásili primární volby pro senátní obvod č. 37 Jičín
Zpět

Královéhradečtí lidovci vyhlásili primární volby pro senátní obvod č. 37 Jičín

Přidáno 1. 10. 2021
Ilustrační foto
Hradec Králové – krajský výbor KDU-ČSL vyhlásil primární volby, ze kterých vzejde jméno kandidáta pro senátní volby v příštím roce.

Na jednání Krajského výboru KDU-ČSL Královéhradeckého kraje dne 27. září 2021 byly přijatým usnesením Krajského výboru vyhlášeny primární volby pro senátní obvod č. 37 Jičín. Volby proběhnou 30. listopadu 2021 na okresní nominační konferenci. Pokud u voleb do Senátu PČR obdrží nominační komise návrh pouze jednoho kandidáta, primární volby se nekonají. 

Usnesení Krajského výboru:

1) vyhlašuje dle § 27 odst. 3 Stanov KDU-ČSL a čl. 10 Nominačního řádu KDU-ČSL primární volby do Senátu PČR v obvodech č. 37 (Jičín) s termínem konání primárních voleb 30. 11. 2021

2) určuje dle čl. 8 Nominačního řádu KDU-ČSL pro primární volby do Senátu PČR v obvodech č. 37 (Jičín) formu nepřímé volby za účasti členů – volitelů

3) určuje dle čl. 16 Nominačního řádu KDU-ČSL klíč a způsob výběru volitelů pro primární volby do Senátu PČR v obvodě č. 37 (Jičít) tak, že voliteli je 5 členů OV KDU-ČSL Jičín dle jmenovitého určení OV KDU-ČSL Jičín a 2 členové OV KDU-ČSL Nymburk dle jmenovitého určení OV KDU-ČSL Nymburk.

4) pověřuje dle čl. 17 Nominačního řádu KDU-ČSL řízením okresní nominační konference: − v senátním obvodu č. 37 (Jičín) předsedu OV KDU-ČSL Jičín

5) určuje adresou pro doručování návrhů kandidátů pro senátní volby − v obvodě č. 37 (Jičín) KK KDU-ČSL Hradec Králové, Vrchlického 582/18, Hradec Králové 500 02

6) určuje termín uzávěrky pro podávání návrhů na kandidáty pro senátní volby ve volebních obvodech č. 37 (Jičín) 31. října 2021; v případě písemného doručení je rozhodující podací razítko pošty.
Navrh-kandidata-do-primarnich-voleb-2020-el.pdf.aspx (kdu.cz)

7) určuje účtem pro zaplacení nominačního poplatku za kandidáty: − ve volebním obvodu č. 37 (Jičín) běžný účet KV KDU-ČSL Hradec Králové 176138492/0300

8) ukládá OV KDU-ČSL Jičín a Nymburk zvolit členy a náhradníky do nominačních komisí (dle čl. 3 a 4 Nominačního řádu KDU-ČSL nejméně 5 členů a 3 náhradníky) − pro senátní obvod č. 37 Jičín– 4 členy a 2 náhradníky za okres Jičín, 1 člena a 1 náhradníka určí OO KDU-ČSL Nymburk

9) ukládá určit dle bodu 3) z členů příslušných OV KDU-ČSL jmenovitě volitele Stanislav Drašnar krajský tajemník KDU-ČSL e-mail: kt.kralovehradecky@kdu.cz Krajská kancelář KDU-ČSL | Vrchlického 582 | 500 02 Hradec Králové | tel.: 731 603 887| kt.kralovehradecky@kdu.cz | www.kduhradec.cz

10) ukládá předsedům dotčených OV KDU-ČSL informovat o vyhlášení primárních voleb členy okresních organizací vč. podmínek stanovených Nominačním řádem – tj., že součástí písemného návrhu na kandidáta musí být − písemný souhlas navrhovaného se svou kandidaturou − písemné prohlášení navrhovaného, že nekandiduje za žádnou jinou politickou stranu nebo politické hnutí − doklad o zaplacení nominačního poplatku, který ve výši 1.000,-- Kč za kandidáta hradí navrhovatel

11) ukládá krajské kanceláři zaslat informaci o vyhlášení primárních voleb Celostátnímu výboru KDU-ČSL

12) ukládá v případě, že bude více než jeden kandidát do senátních voleb v příslušném volebním obvodu, zajistit organizační pomoc při nominační konferenci pro volby do Senátu PČR ve volebních obvodech č. 37 (Jičín)

Navrh-kandidata-do-primarnich-voleb-2020-el.pdf.aspx (kdu.cz)