KDU.breadcrumbs.homeKalendář 2019 Výroční členská schůze

Zpět

Výroční členská schůze

23
leden
18:00
fara, Trutnov

Zveme vás na výroční členskou schůzi místní organizace KDU-ČSL Trutnov, která se bude konat ve středu dne 23. 1. 2019 na faře Arciděkanství Trutnov v 18 hodin

V letošním roce nás čekají vnitrostranické volby. Budeme volit vše, od předsedů MO až po nového předsedu strany. Celostátní sjezd strany se letos koná již 29. a 30. 30 2019 v Brně na výstavišti BVV.
 31. 3. 2019 na to bude navazovat oslava 100 let založení KDU-ČSL. Od tohoto termínu se odvíjejí termíny krajských a okresních konferencí a tím i výročních členských schůzí. Proto letos začínáme s politikou tak brzy.
 
Program:

  1. Uvítání členů MO a hostů
  2. Zpráva předsedy o činnosti MO
  3. Zprávy z okresních, krajských a celostátních zasedání ve vystoupení hostů.
  4. Volby předsedy, místopředsedy a výboru MO.
  5. Volby delegátů na okresní konferenci.
  6. Nominace našich členů do vyšších stranických orgánů.
  7. Výběr členských příspěvků na rok 2019 (180.- Kč), pokud se nemůžete zúčastnit schůze, pošlete prosím příspěvky po jiném členovi.
  8. Předání nových členských průkazů.
  9. Diskuse a závěr.

Srdečně zvu všechny naše členy, případně i rodinné příslušníky a další zájemce o politiku KDU-ČSL.. Členské schůze se zúčastní některý z vyšších funkcionářů KDU-ČSL, kteří vám mohou přiblížit současné politické směřování stranické politiky a také si odnesou naše připomínky.

Na shledání se těší
  
Petr Mišoň
předseda MO KDU-ČSL Trutnov
 

Hledejte další události

Zprávy ze dne
Zprávy z kraje
Zprávy z okresu